Nesze!szer


Reggeli Nesze

beautyka 2017/02/27 20:25 komment

 

pal_feris_no.jpg

 

Mikor valaki nem értékeli magát, annak van előtörténete. Mégpedig az, hogy valakit valamikor, amikor szüksége lett volna rá, őt nem értékelték. Ezért a segítő kapcsolatban, ahogyan értékelünk, megbecsülünk és tisztelünk egy másik embert, tulajdonképpen lehetőséget biztosítunk arra, hogy ő olyan tapasztalatok birtokába jusson, amely tapasztalatok kevésbé vagy hiányosan állnak rendelkezésére, s ezekből a tapasztalatokból kiindulva ő maga dönthet úgy, hogy elkezd másképpen tekinteni saját magára, például tudatosan úgy dönt, hogy abbahagyja önmaga bántalmazását.

Pál Feri

Reggeli Nesze

beautyka 2017/01/05 20:48 komment

 

hajos_szerelmes.jpg

 

John Gottman kutatásai szerint a párkapcsolat, a házasság tartóssága szempontjából az egyik legfontosabb tényező az, hogy a férfi és a nő között barátság is van-e. Amikor ugyanis más területeken éppen lötyög a kapcsolat, valami nem stimmel, nehézség adódik; a barátság attól még ember és ember között (aki történetesen egy férfi és egy nő) nagyon sok mindent át tud hidalni. Mert egy barátságban benne van a kölcsönös tisztelet, elfogadás, megbecsülés, törődés a másikkal, a közös értékrend… Hát attól barátság, nem? Ezért a barátság a férfi és a nő között a házasságban felbecsülhetetlen jelentőségű.

Pál Feri

Vidám vasárnap

beautyka 2015/06/13 20:56 komment

 

vonzalom.jpg

 

Vajon miért szeretünk bele mindig hasonló karakterű emberekbe? Ezt sokan úgy fejezik ki: 'Hihetetlen, hogy én mindig ezeket a pasikat vagy csajokat vonzom be!' Zseniális tudattalan érzékkel szeretünk bele azokba, akikkel aztán végig tudjuk élni ugyanazokat a hiányokkal és sérelmekkel teli helyzeteket, amelyekből még nem gyógyultunk ki. Ezek nem tudatos választások, de nincs bennük semmi misztikum, hiszen a sebzett ember gyerekkorától kezdve megtanult ráhangolódni az apukájára vagy anyukájára, aki föltehetően maga is hiánymotivált volt, adott esetben szenvedélybeteg vagy társfüggő. Csalhatatlanul tudja tehát kiszúrni ezeket az embereket, és számára ők lesznek vonzóak, mert ismerősek, és már megtanult velük élni. Ezt úgy szokták kifejezni: igen, az eszemmel tudom, hogy azzal a másikkal jobban járnék, de nem tudok belé szerelmes lenni. Ő viszont elemi szinten vonz, bár nem értem, miért, hiszen katasztrofális választás. Nem arról van szó azonban, hogy az ilyen illető peches és szerencsétlen, hanem arról, hogy sebzett, és ez a vonzalmaira is kiterjed.

Pál Feri

Vidám vasárnap

beautyka 2014/07/05 22:18 komment

 

vasárnapi fánkos kezdős.jpg

 

Látsz-e abban a 'nyűgös' feladatban valami többet? Valamit, ami több annál, mint hogy mosogatsz, porszívózol, vásárolsz vagy levizsgázol? Azok a kis dolgok valami nagyobbnak a részei-e? Amikor nagyobb szabadsághoz akarsz jutni belül, annak az egyik módja az, hogy le kell tudnod mondani valamiről, valaminek a kedvéért. A dolog nyitja az, hogy hiszel-e abban, hogy van itt valami több, amiért érdemes azt a nyűgös dolgot tenni. Ha abban látsz valami többet, ha hiszel abban, hogy miközben például mosogatsz, hozzájárulsz egy egész családi élet boldogságához, akkor képes vagy sok mindenről lemondani. Ha nem hiszel, akkor sok minden rettenetes kínlódás lesz. Erről van egy szép történetem. Két ember vési a követ. Az egyik felsóhajt: 'Borzalmas munka ezeket a rohadt köveket vésni!' A másik: 'Katedrálist építek, ne zavarj!

 

Pál Feri

Reggeli Nesze

beautyka 2014/04/08 22:07 komment

 

fekete manik.jpg

 

Akivel szemben gyerekkorában nagy igazságtalanságokat követtek el, aki megsebződött, sokat szenvedett, gyakran azt gondolja, hogy ennek ő az oka, elhiszi, hogy ő a rossz, és a büntetést megérdemli. Így gyermekként önmagát teszi felelőssé olyasmiért, amiért nem felelős, ez azonban annyira nyomasztó a számára, hogy a későbbiekben mindenért másokat hibáztathat, mert felnőttként ezt már megengedheti magának. Ezért a saját életéért az "itt és most"-ban nem vállal felelősséget. Ha közel merné engedni magához azt, hogy ő ott és akkor nem volt felelős, akkor képessé válna arra, hogy a jelenben viszont felelősséget vállaljon önmagáért. 

Pál Feri

Reggeli Nesze

beautyka 2013/10/16 21:42 komment

tütüs kutyák.jpg

Úgy még senki sem lett boldog, hogy állandóan önmagával volt elfoglalva, és azzal, hogy boldog akar lenni. A boldogság egyik ősellensége az énközpontúság és a görcsös önmegvalósítási szándék. A boldogságra ugyanis közvetlenül nem lehet törekedni: az olyan kincs, amit ajándékba kapunk. A boldogság az embert egyszer csak meglepi – de azért, hogy ez megtörténhessen, nagyon sok mindent tehetünk. Ha hosszú távú, akár életre szóló, sőt a földi életen túlmutató életcélokra irányulunk, és azoknak odaadjuk magunkat, annak következtében lehetünk boldogok.

Pál Feri

Reggeli Nesze

beautyka 2013/09/18 22:44 komment

prada classic (1).jpg

A vágyaink végtelenek. Rengeteg vágyunk sosem elégül ki. Az élet senkinek sem ad meg mindent. A felszínes, főleg a rendezetlen vágyaink sóvárgóvá és kielégületlenné tesznek minket. A vágyainktól nem szabadulhatunk, de megtanulhatunk szabadon vágyakozni. Szabadon vágyakozni az tud, aki eljutott a legmélyebb vágyaihoz, amelyeknek a megélése nem sóvárgóvá, hanem értékessé tesz minket.

Pál Feri

Reggeli Nesze

beautyka 2013/05/06 20:26 komment

audrey hepburn nesze.jpg

Egy kedves pszichológus ismerősömtől őrzök egy fontos mondatot. Ha valaki már huszonötödször mondta el neki, hogy mennyire szerencsétlen, és mennyire beleragadt egy helyzetbe, amiből nem tud kikeveredni, akkor is végighallgatta, majd azt kérdezte tőle: "Mondd csak, és ez jó neked?" Ez egy nagyon egyszerű és fontos kérdés, mert általa ráláthatsz, hogy ezt a kört már tucatszor lefutottad, ezért érdemes lenne valamit kezdeni magaddal - nem a másikkal, nem a világgal! -, különben egy életen át toporoghatsz egy helyben.

Pál Ferenc

Reggeli Nesze

beautyka 2012/12/19 07:24 komment

kutya pipázik.jpg

De sokszor hallottam már azt a mondatot, hogy a jelenben kell élni, és felesleges a múlttal foglalkozni! Amikor valaki azt mondja, hogy értelmetlen a múlttal foglalkozni, hiszen azt már nem lehet megváltoztatni, nagy precizitással fejezi ki, hogy azt gondolja: az segítene rajta, ha a múltat megváltoztathatná. Azt hiszi, a múlttal kapcsolatos egyetlen lehetősége az volna, ha azt meg nem történtté tehetné vagy átírhatná, és mivel ez lehetetlen, nincs dolga ezzel. A sejtjeink azonban őrzik a múltunkat, így az hatást gyakorol a jelenünkre. Ezért éppen annyira érdemes a múlttal foglalkozni, azt földolgozni, elrendezni, amennyire a jelen szempontjából szükségünk van rá. A múltat pontosan azért kell helyére tenni, hogy a jelenben élhessünk.

Pál Feri

Reggeli Nesze

beautyka 2012/08/27 07:21 komment

hétfői nesz.jpg

Egyszer egy pszichodráma csoportban én voltam terítéken, és hoztam egy helyzetet, amelyben tehetetlenséget éltem át. Ez történetesen egy gimnáziumi óra volt, egy olyan osztállyal, akikkel nem bírtam. A fejemre nőttek, mert béna voltam hozzájuk, innen pedig már csak egy lépés, hogy az ember szeretetlenné váljon. Berendeztük a termet, a csoport tagjai életre keltették az osztályt, valaki megszemélyesítette a tanárt, azaz engem, és elkezdődött a játék. Rövid idő múlva a csoportvezető megkérdezte tőlem, hogy ezt a valakit, aki most az én szerepemben van, milyennek látom. Belőlem pedig ösztönösen jött a válasz: egyszerűen röhejesnek! De amíg benne voltam a szituációban, saját magamat nem nevetségesnek, hanem nyomorultnak éltem meg. Elég volt csak tíz lépést eltávolodni, és máris jött egy egészen más gondolat és érzés. A távolság mindent megváltoztat, ezért ezeket a helyzeteket mindig izgalmas kívülről is megnézni. Ezt még képzeletünkben is meg tudjuk tenni - és egyszeriben valamit, amiről határozott elképzelésünk volt, egészen másképpen látunk.

Pál Feri

Reggeli Nesze

beautyka 2012/07/05 07:41 komment

like bélyegző.jpg

 

 

Schopenhauer, a nagy filozófus azt mondta: minden ember a saját határait a világ határainak tartja. Amikor eljutunk egy problémához, amiről megállapítjuk, hogy nem oldható meg az egyedi életünkben vagy a kapcsolatainkban, akkor valójában nem egy megoldhatatlan helyzet elé kerültünk, hanem a saját határainkig jutottunk el. Ezért nincsen reménytelen helyzet, csak reményvesztett ember van. Ez pedig nagyon nagy különbség! Ugyanis, ha én azt mondom, hogy ez a helyzet reménytelen, akkor hogyan fogok innen felkelni? Amikor valamelyikünk eljut oda, hogy ez a helyzet reménytelen, ez a kapcsolat reménytelen, az élet reménytelen, azt kellene inkább mondani: álljunk csak meg, olyan, hogy reménytelen nincs! Én most reményvesztett vagyok, és az a kérdés, mit kezdjek ezzel. Így rögtön valamekkora szabadsághoz jutok, míg ha a helyzetet reménytelennek ítélem, akkor minden cselekvőkészségem elhagy.

Pál Feri

Vidám vasárnap

beautyka 2012/06/17 08:09 komment

 

william levy.jpg

 

Egy meghitt kapcsolatban valamivé válunk, és felismerjük, hogy kik vagyunk. A meghitt kapcsolat nem arra való, hogy valamit teljesítsünk -- az a jó munkatársi viszony. Még csak arra sem, hogy valamit átéljünk, és élményhez jussunk. A meghitt kapcsolatban valakik leszünk.

Pál Feri